01 Ekim 2016 Cumartesi

KPSS TÜRKÇE TEST SORULARI

KPSS TÜRKÇE TEST SORULARI

11 Ocak 2013 Cuma 20:49
Bu haber 4855 kez okundu
 KPSS TÜRKÇE TEST SORULARI
 1.

I.       Toplantıya üç yüz elli seçkin konuk katılmıştı.

II.      Güneşin altında çalışmaktan yüzü kararmıştı.

III.    Sahnenin güçlü ışıkları yanınca gözleri kamaştı.

IV.    Saatlerdir bulaşık yıkamaktan elleri şişmişti.

V.      Ders çalışmak için arkadaşının evine gitmişti.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “değişerek yeni bir görünüm kazanma” durumu anlatılmaktadır?

A)   l. ve II. B)l. ve III. C) II. ve III.

D)   II. ve IV.   E) IV. ve V.2. Mutluluğumuzun çok önemli bir bölümünü az çok işeyaradığımızı gösteren iyiliklerimizden sağlarız.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en ya­kındır?

A)     Mutlu olmak için işe yarar işler yapmaya çalışmalı­yız.

B)     Mutluluk, insanların arayıp da bulamadığı bir duygu­dur.

C)    Yaptığımız iyiliklerin mutlu olmamızda büyük payı vardır.

D)    İnsanın en önemli işi başkalarına iyilik yapmaktır.

E)     Yaşadığımız sürece insanlara iyilik yapmak için çaba sarf etmeliyiz.

  

3.

I.     Yeşillikler toprağın çirkinliğini kapattığı gibi tatlı sözler de insanın kusurlarını örter.

II.    Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir.

III.  Bazı kişiler için başkalarının kusurları birer hazinedir; onları bulmak için her türlü gayreti gösterirler.

IV.  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla tera­zinin kefesine bastırmayan insan pek enderdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?

A)   I. ve II.           B) I. ve III.  C) I. ve IV.

D)  II ve III.  E) III. ve IV.

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma" söz konu­sudur?

A)     Yarın sabaha bu projeyi mutlaka yetiştirmem gereki­yor.

B)     Eğer izin verirseniz, bu konuyla ben yakından ilgile­neyim.

C)    Sevgili konuklar, kameranın önünü açabilir miyiz?

D)    Caddenin kalabalık olduğunu görünce hemen yolunu değiştirir.

E)     Çalışma masasının üzerindekileri hiç düzeltmez, da­ğınık bırakırdı.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "över gibi görünüpeleştirme" anlamı taşır?

A)     Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak gerekir.

B)     Cimriler çok iyi insanlardır; ölmelerini isteyenler için para kazanırlar.

C)    Başarılarımız, yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.

D)    Arkadaşınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılma­yan yolu çalılar bürür.

E)     Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur, ikinci defa al­danırsanız bilin ki suç sizindir.

 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereklilik anlamı yoktur?

A)    Senin iyiliğini isteyen bir dostun olduğumu bilmelisin.

B)    Doğal hayatı korumak için avlanmayı yasaklamak gerek.

C)   Bahçeye iki yıl önce dikilen ağaçların hepsi budan­sın.

D)   Yağışlı havada bir kaza yapmamak için çok yavaş gitmek lazım.

E)    Çocukların başarılı olabilmesi için motive edilmeleri gerekiyor.

 7. (I) Göktürklerden önce de Türk Edebiyatı’nın var olduğu bir gerçektir. (II) Herhalde Hunların da bir edebiyatı var­dır. (III) Fakat o devreden bize hiç eser kalmamış. (IV) Hunlara dair bildiklerimiz birkaç türküden ibarettir. (V) El­deki belgelere göre yazılı edebiyatımız VI. yüzyılda baş­lamaktadır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kesin­lik anlamı taşımamaktadır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E)V

 8. (I) Şiir kitaplarının birinci hamur kâğıda basılması hiç hoşuma gitmiyor. (II) Şiir okurken beyaz kâğıt gözlerimi alıyor, beni rahatsız ediyor. (III) Bu durumu dostlarıma iletiyorum, onlar da hemen hemen benim gibi düşünüyor. (IV) Bir yayıncı dostum birinci hamur kalitesinde “Şamua" denilen sarı kâğıttan söz etti. (V) Siz de görmüşsünüzdür, hani Kur’an ı Kerim’in basıldığı sarı kâğıt...(VI) Şamua, gerçekten kaliteli ve kullanışlı bir kâğıt.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi neden-sonuç ilişkisi taşımaktadır?

A)    I. ve II.    B) II. ve III. C) III. ve IV.

D)   IV. ve V.    E) V. ve VI.

 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir durumu diğerine tercih etme" anlamı vardır?

A)    Kişi, hiç anlamadığı konulara da elinden geldiğince çalışmalı; bir gün başaracağını unutmamalıdır

B)    Hiç anlamadığım bir konuya aylarca çalışmaktansa, anlayabileceğim bir konuya bir saat çalışmak daha iyidir.

C)   Ders çalışırken çalışma ortamını iyi düzenlemeli, dikkatimizi dağıtacak nesneleri çalışma ortamından uzaklaştırmalıyız.

D)   Kimi araştırmalar en verimli ders çalışma zamanının sabahın ilk saatleri olduğunu göstermiştir.

E)    Çalışmaya başlamadan önce hangi kaynaklardan, ne ölçüde yararlanacağımızı da planlamamız gere­kir.

 10. Aşağıdakilerden hangisinde “biri ötekinin açıklayıcısı olan” iki yargı verilmiştir?

A)     Pikniğe götüreceğimiz yiyecekleri ya siz alın ya da biz alalım.

B)     Bu sınavda puanı çok düşük, demek ki yeterince ça­lışmamış.

C)    Önümüzde yavaş yavaş yürüyordu, adam birden hız­landı.

D)    Çok yetenekli bir çocuk, fakat yeteneğini pek kulla­namıyor.

E)     Bizi hayal kırıklığına uğrattı, dilerim bir daha tekrar­lamaz.

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir niteliktaşmamaktadır?

A)     Romanda ıssız bir karayolunda geçen olay anlatıl­maktadır.

B)     Romanda tüm olaylar yirmi dört saat içinde geçmek­tedir.

C)     Romanda biri erkek ikisi kadın olmak üzere sadece üç kişi var.

D)     Roman yazarı, köy yaşamını oldukça başarılı yan­sıtmaktadır.

E)     Yazar bu romanı ancak yirmi yılda bitirebildiğini söy­lüyor.

 12. (I) Son okuduğum roman büyük şehirlere göçen Anadolu insanını anlatıyor. (II) Romanda, sosyetenin varoş dediği kenar mahalleler, gecekondu semtleri başarıyla ele alınmış. (III) Yazar, gördüklerini tüm çıplaklığıyla ve oku­yucuyu derinden etkileyecek bir yaklaşımla aktarmış. (IV) Böyle eserler son yıllarda peş peşe yayımlanıyor ve bu eserler, okuyucu da buluyor. (V) Yazarın, hemen hemen aynı konuyu işleyen birkaç öyküsü olduğunu da biliyo­rum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde eseri beğenme söz konusudur?

A) I. ve III.    B) II. ve III.  C) II. ve V.

D)                                       III. ve IV.    E) IV. ve V.

 13. Manasız sözden horoz sesi daha güzeldir; hiç olmazsa omanasını bilmese de öteceği zamanı bilir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en ya­kındır?

A)     Horoz sesiyle insanların kimi sözleri arasında ben­zerlik vardır..

B)     İnsanların en büyük eksikliği yeterli bilgi birikimine sahip olmamasıdır.

C)    Kimi insanların söyledikleri ile yaptıklarının tutarsız olduğu görülmektedir.

D)    Gereksiz ve anlamsız söz söylemekten kaçınılmalı; neyin, nerede söyleneceği iyi bilinmelidir.

E)     Olgun insan anlamını bilmediği sözleri söylemekten kaçınan, sadece uzmanlık alanıyla ilgili konularda konuşan insandır.

 14. Talih ne kadar güler yüz gösterirse göstersin, ömürlerinin son günü gelmeden insanlar mutlu sanmamalı kendileri­ni; çünkü insan hayatı kararsız, değişkendir, ufacık bir eylem yüzünden bir durumdan başka bir duruma geçiverir.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla­maz?

A)      İnsanlar, kimi zaman mutlu olmayabilir.

B)     İnsanlar, hayatları boyunca değişik olaylar yaşayabi­lir.

C)     Kimi küçük olaylar insanın hayatını değiştirebilir.

D)     Bir süre sonra yaşam monotonlaşıverir.

E)     İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım, demelidir.

 

CEVAPLAR:

1.

I.       Toplantıya üç yüz elli seçkin konuk katılmıştı.

II.      Güneşin altında çalışmaktan yüzü kararmıştı.

III.    Sahnenin güçlü ışıkları yanınca gözleri kamaştı.

IV.    Saatlerdir bulaşık yıkamaktan elleri şişmişti.

V.      Ders çalışmak için arkadaşının evine gitmişti.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “değişerek yeni bir görünüm kazanma” durumu anlatılmaktadır?

A)   l. ve II. B)l. ve III. C) II. ve III.

D)   II. ve IV. E) IV. ve V.2. Mutluluğumuzun çok önemli bir bölümünü az çok işeyaradığımızı gösteren iyiliklerimizden sağlarız.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en ya­kındır?

A)     Mutlu olmak için işe yarar işler yapmaya çalışmalı­yız.

B)     Mutluluk, insanların arayıp da bulamadığı bir duygu­dur.

C)    Yaptığımız iyiliklerin mutlu olmamızda büyük payı vardır.

D)    İnsanın en önemli işi başkalarına iyilik yapmaktır.

E)     Yaşadığımız sürece insanlara iyilik yapmak için çaba sarf etmeliyiz.

3.

I.     Yeşillikler toprağın çirkinliğini kapattığı gibi tatlı sözler de insanın kusurlarını örter.

II.    Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir.

III.  Bazı kişiler için başkalarının kusurları birer hazinedir; onları bulmak için her türlü gayreti gösterirler.

IV.  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla tera­zinin kefesine bastırmayan insan pek enderdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?

A)   I. ve II.           B) I. ve III.  C) I. ve IV.

D)  II ve III.  E) III. ve IV.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma" söz konu­sudur?

A)     Yarın sabaha bu projeyi mutlaka yetiştirmem gereki­yor.

B)     Eğer izin verirseniz, bu konuyla ben yakından ilgile­neyim.

C)    Sevgili konuklar, kameranın önünü açabilir miyiz?

D)    Caddenin kalabalık olduğunu görünce hemen yolunu değiştirir.

E)     Çalışma masasının üzerindekileri hiç düzeltmez, da­ğınık bırakırdı.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "över gibi görünüpeleştirme" anlamı taşır?

A)     Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak gerekir.

B)     Cimriler çok iyi insanlardır; ölmelerini isteyenler için para kazanırlar.

C)    Başarılarımız, yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.

D)    Arkadaşınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılma­yan yolu çalılar bürür.

E)     Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur, ikinci defa al­danırsanız bilin ki suç sizindir.6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereklilik anlamı yoktur?

A)    Senin iyiliğini isteyen bir dostun olduğumu bilmelisin.

B)    Doğal hayatı korumak için avlanmayı yasaklamak gerek.

C)   Bahçeye iki yıl önce dikilen ağaçların hepsi budan­sın.

D)   Yağışlı havada bir kaza yapmamak için çok yavaş gitmek lazım.

E)    Çocukların başarılı olabilmesi için motive edilmeleri gerekiyor.7. (I) Göktürklerden önce de Türk Edebiyatı’nın var olduğu bir gerçektir. (II) Herhalde Hunların da bir edebiyatı var­dır. (III) Fakat o devreden bize hiç eser kalmamış. (IV) Hunlara dair bildiklerimiz birkaç türküden ibarettir. (V) El­deki belgelere göre yazılı edebiyatımız VI. yüzyılda baş­lamaktadır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kesin­lik anlamı taşımamaktadır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E)V8. (I) Şiir kitaplarının birinci hamur kâğıda basılması hiç hoşuma gitmiyor. (II) Şiir okurken beyaz kâğıt gözlerimi alıyor, beni rahatsız ediyor. (III) Bu durumu dostlarıma iletiyorum, onlar da hemen hemen benim gibi düşünüyor. (IV) Bir yayıncı dostum birinci hamur kalitesinde “Şamua" denilen sarı kâğıttan söz etti. (V) Siz de görmüşsünüzdür, hani Kur’an ı Kerim’in basıldığı sarı kâğıt...(VI) Şamua, gerçekten kaliteli ve kullanışlı bir kâğıt.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi neden-sonuç ilişkisi taşımaktadır?

A)    I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D)   IV. ve V.    E) V. ve VI.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir durumu diğerine tercih etme" anlamı vardır?

A)    Kişi, hiç anlamadığı konulara da elinden geldiğince çalışmalı; bir gün başaracağını unutmamalıdır

B)    Hiç anlamadığım bir konuya aylarca çalışmaktansa, anlayabileceğim bir konuya bir saat çalışmak daha iyidir.

C)   Ders çalışırken çalışma ortamını iyi düzenlemeli, dikkatimizi dağıtacak nesneleri çalışma ortamından uzaklaştırmalıyız.

D)   Kimi araştırmalar en verimli ders çalışma zamanının sabahın ilk saatleri olduğunu göstermiştir.

E)    Çalışmaya başlamadan önce hangi kaynaklardan, ne ölçüde yararlanacağımızı da planlamamız gere­kir.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “biri ötekinin açıklayıcısı olan” iki yargı verilmiştir?

A)     Pikniğe götüreceğimiz yiyecekleri ya siz alın ya da biz alalım.

B)     Bu sınavda puanı çok düşük, demek ki yeterince ça­lışmamış.

C)    Önümüzde yavaş yavaş yürüyordu, adam birden hız­landı.

D)    Çok yetenekli bir çocuk, fakat yeteneğini pek kulla­namıyor.

E)     Bizi hayal kırıklığına uğrattı, dilerim bir daha tekrar­lamaz.11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir niteliktaşmamaktadır?

A)     Romanda ıssız bir karayolunda geçen olay anlatıl­maktadır.

B)     Romanda tüm olaylar yirmi dört saat içinde geçmek­tedir.

C)     Romanda biri erkek ikisi kadın olmak üzere sadece üç kişi var.

D)     Roman yazarı, köy yaşamını oldukça başarılı yan­sıtmaktadır.

E)     Yazar bu romanı ancak yirmi yılda bitirebildiğini söy­lüyor.12. (I) Son okuduğum roman büyük şehirlere göçen Anadolu insanını anlatıyor. (II) Romanda, sosyetenin varoş dediği kenar mahalleler, gecekondu semtleri başarıyla ele alınmış. (III) Yazar, gördüklerini tüm çıplaklığıyla ve oku­yucuyu derinden etkileyecek bir yaklaşımla aktarmış. (IV) Böyle eserler son yıllarda peş peşe yayımlanıyor ve bu eserler, okuyucu da buluyor. (V) Yazarın, hemen hemen aynı konuyu işleyen birkaç öyküsü olduğunu da biliyo­rum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde eseri beğenme söz konusudur?

A) I. ve III.    B) II. ve III. C) II. ve V.

D)                                       III. ve IV.    E) IV. ve V.13. Manasız sözden horoz sesi daha güzeldir; hiç olmazsa omanasını bilmese de öteceği zamanı bilir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en ya­kındır?

A)     Horoz sesiyle insanların kimi sözleri arasında ben­zerlik vardır..

B)     İnsanların en büyük eksikliği yeterli bilgi birikimine sahip olmamasıdır.

C)    Kimi insanların söyledikleri ile yaptıklarının tutarsız olduğu görülmektedir.

D)    Gereksiz ve anlamsız söz söylemekten kaçınılmalı; neyin, nerede söyleneceği iyi bilinmelidir.

E)     Olgun insan anlamını bilmediği sözleri söylemekten kaçınan, sadece uzmanlık alanıyla ilgili konularda konuşan insandır.

14. Talih ne kadar güler yüz gösterirse göstersin, ömürlerinin son günü gelmeden insanlar mutlu sanmamalı kendileri­ni; çünkü insan hayatı kararsız, değişkendir, ufacık bir eylem yüzünden bir durumdan başka bir duruma geçiverir.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla­maz?

A)      İnsanlar, kimi zaman mutlu olmayabilir.

B)     İnsanlar, hayatları boyunca değişik olaylar yaşayabi­lir.

C)     Kimi küçük olaylar insanın hayatını değiştirebilir.

D)     Bir süre sonra yaşam monotonlaşıverir.

E)     İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım, demelidir.

Anahtar Kelimeler: KPSS TÜRKÇE TEST SORULARI

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 2 yorum mevcut

  • ali arı 3 yıl önce yorumlandı

   güzel soru yok

  • ali arı 3 yıl önce yorumlandı

   güzel soru yok

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  2013 KPSS'de GK-GY Kısmını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV